Darbo užmokesčio apskaita

Jei jūsų verslui augant įmonės darbuotojų skaičius sparčiai kyla, tenka susimąstyti apie sprendimus, padėsiančius įveikti su darbo užmokesčio apskaita susijusius iššūkius. Paprastai renkamasi tarp kelių alternatyvų. Pirmoji – „geresnės“ specializuotos kompiuterinės programos įsigijimas. Antroji – darbuotojo, kuris užsiimtų tik darbo užmokesčio apskaita įmonėje, paieškos arba tokio etato steigimas. Na ir paskutinė iš populiariausių alternatyvų – šių pareigų paskyrimas personalo skyriui. Tiesa, pastarasis pasirinkimas – toli gražu nėra efektyvus.

Kiekviena įmonė yra skirtinga, tad ir priimami sprendimai dėl darbo užmokesčio skaičiavimo, bei taikomi darbo apmokėjimo būdai skiriasi. Vienose įmonėse dėl nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, tokių kaip viršvalandžiai, darbas naktį, poilsio ar švenčių dienomis, prastovos, komandiruotės, taikoma suminė darbo užmokesčio apskaita (apie ją papasakosime kiek vėliau), o kitose – įprastinė darbo užmokesčio apskaitos metodika.

Darbo užmokesčio apskaita ir apskaičiavimas – atsakinga užduotis

Darbo užmokesčio apskaita ir apskaičiavimas reikalauja ypatingo kruopštumo ir atsakingumo, žinių bei patirties. Čia itin svarbus tampa galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, apibrėžiančių darbo santykius, išmanymas, taip pat suvokimas, jog kiekvienas į sistemą vedamas skaičius, susijęs su konkrečiu įmonės darbuotoju, jo gaunamu atlygiu už darbą įmonėje. Tai duomenys, kurie turi būti tikslūs ir be klaidų, nes nuo to priklauso darbuotojo įvertinimas ir jo reakcija, gavus darbo užmokestį.

Darbo užmokesčio apskaitos procesas aprėpia tokias atsakomybes kaip: darbo užmokesčio skaičiavimas, įvairių atostogų rūšių apmokėjimo įvertinimas (darbo stažas atostogoms gauti, kasmetinės bei tikslinės atostogos), išeitinių išmokų, pajamų, susijusių su darbo užmokesčiu, apmokestinimas, neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymas, Valstybinio Socialinio draudimo mokesčiai, mokesčių mokėjimo ir deklaravimo tvarka, įvairių rūšių priedų taikymo bei jų įtakos atlyginimo vidurkiui vertinimas ir t.t.

Tai pat vienas iš svarbių, už įmonės darbo užmokesčio apskaitą atsakingam asmeniui, kartą metuose tenkančių darbų – metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas VMI. Reikia deklaruoti ne tik darbo užmokesčio duomenis, bet ir visas papildomas išmokas (pvz., dovanas), taip pat išmokas asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas ir t.t. Pagal tuos duomenis gyventojai turi papildomai sumokėti Gyventojų pajamų mokestį arba susigrąžinti permokėtą pajamų mokesčio dalį. Deklaravimas vykdomas iki kiekvienų metų vasario 15 d., o tuo metu dar reikia atlikti ir standartines mėnesio užduotis – paskaičiuoti darbo užmokestį, mokesčius, pateikti deklaracijas ir t.t. Šis laikotarpis – tikras iššūkis darbo užmokestį skaičiuojantiems specialistams!

Pasaulinės pandemijos akivaizdoje darbo užmokesčio apskaita įmonėje užsiimantis profesionalas dažnai susiduria ir su dar viena užduotimi – prastovomis. Uždraudus daugelio verslų veiklą karantino metu, nemaža dalis įmonių savo darbuotojus išleido į prastovas. Įvykus tokiam sprendimui, prastovas svarbu tinkamai užregistruoti apskaitoje: pažymėti jų trukmę, sąlygas, taip pat teikti pranešimus Valstybinei darbo inspekcijai. Tai reikalinga siekiant kuo mažesnių nuostolių tiek konkrečiam darbuotojui, tiek pačiai įmonei.

Suminė darbo užmokesčio apskaita – specialiems įmonių poreikiams

Suminė darbo užmokesčio apskaita yra sudėtinga apskaičiavimo sistema tiek apmokėjimo, tiek ir apmokestinimo aspektu, tad netgi ne kiekvienas specialistas yra su ja susipažinęs ir gali profesionaliai šį darbo užmokesčio skaičiavimo būdą įveiklinti, pritaikydamas konkretiems jūsų įmonės poreikiams.

Suminė darbo užmokesčio apskaita, savo ruožtu, suteikia itin daug galimybių. Naudodamiesi ja darbuotojui galite mokėti už faktiškai išdirbtą laiką, taigi, kai dėl nevienodo darbo krūvio pasiskirstymo neįmanoma nustatyti 40 valandų per savaitę ar 8 darbo valandų per dieną, galima vertinti bendrą išdirbtų valandų skaičių tam tikrame laikotarpyje. Tokiu būdu darbuotojams yra sudaromi patogesni darbo grafikai, supaprastintai apmokamas viršvalandinis darbas, darbas švenčių ir poilsio dienomis ar visą parą, o esant budėjimo rėžimui – lengviau apskaitomas darbo laikas.

Darbo užmokesčio apskaita

Tiesa, reikėtų nepamiršti ir kelių specifinių atvejų, retkarčiais atsirandančių dėl suminės darbo užmokesčio apskaičiavimo sistemos taikymo. Darbuotojui, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dėl jam sudaryto darbo grafiko neišdirbusiam bendros viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko normos, už neįvykdytą darbo laiko normą sumokama pusė priklausančio išmokėti darbo užmokesčio. Na, o jei išdirbta daugiau valandų – už viršytą darbo laiko normą jam apmokama kaip už viršvalandinį darbą arba, darbuotojo prašymu, viršytas darbo laikas, padaugintas iš skaičiaus 1,5, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko.

Jei matote, kad suminė darbo užmokesčio apskaita ir apskaičiavimas yra jūsų įmonei dėl jos veiklos specifikos reikalingas sprendimas, pasikliaukite profesionalais ir kreipkitės į įmonę, turinčią darbo užmokesčio skaičiavimo specialistus.

Galimas sprendimas – specializuotų darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugų pirkimas

Susidūrus su šio straipsnio pradžioje minėta situacija, verta apsvarstyti profesionalios komandos iš išorės, užsiimančios darbo užmokesčio apskaita, pasirinkimą. Kadangi tai – specifinė ir labai atsakinga apskaitos sritis, patyrę specialistai garantuos, jog viskas bus sutvarkyta taip, kaip reikalauja įstatymai, o jums neprireiks steigti naujos darbo vietos, rūpintis nauja funkcija pernelyg apkrautais darbuotojais, pirkti naujos apskaitos programos ar pan. Dažnai apskaitos paslaugų bendrovėse darbo užmokestį skaičiuoja darbuotojai, kurie specializuojasi tik šioje srityje, todėl jų patirtis, kompetencijos, skirtingų įmonių darbo apmokėjimo sistemų išmanymas garantuoja kokybišką rezultatą, patikimas konsultacijas.

Taip pat įmonė, kuri užsiima darbo užmokesčio apskaita, visuomet bus pasirengusi informuoti apie jūsų veiklai aktualius įstatymų pakeitimus, konsultuoti darbo užmokesčio apskaitos klausimais ir patarti susidūrus su darbo laiko apskaitos ypatumais.

Vienas pagrindinių samdomos profesionalų komandos privalumų – konfidencialumas, nes su darbo užmokesčio apskaita dirbantys asmenys neturės jokių artimesnių kontaktų su jūsų įmonės darbuotojais. Įmonės viduje neturėdami žmogaus, kurio rankose sutelkta informacija apie visų likusių darbuotojų darbo užmokesčius, išvengsite sąmoningo ar nesąmoningo informacijos nutekėjimo.